Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0 PLN

TRI-ISOLATE RNA PURE KIT

Wybierz wariant towaru

 • Opis towaru
 • Cechy towaru
 • Do pobrania
 • Dodaj do porównaniaPorównaj
Dodano do listy porównania
Możesz dodać od 2 do 4 produktów
Możesz dodać maksymalnie 4 produkty

Opis towaru

IBI Tri-Isolate to zestaw zawierający fenol, izotiocyjanian guanidyny oraz system kolumienkowy do wygodnego oczyszczania wysokiej jakości całkowitego RNA z różnych próbek, w tym hodowanych komórek, tkanek, płynów ustrojowych, bakterii i tkanek roślinnych.

 

 • Wielkość próbki: do 5 x 106 hodowanych komórek, 10 - 50 mg tkanki, do 200 µl płynów ustrojowych (krew, kożuszek, surowica, osocze), 1 x 109 komórek bakteryjnych, 20 - 50 mg tkanki roślinnej
 • Czas pracy: 15 minut lub mniej
 • Zdolność wiązania: 50 µg RNA z > 25 µl wody wolnej od DNaz/RNaz
 • Objętość elucji: 25 - 50 µl
 • Brak wytrącania RNA izopropanolem
 • Brak przenoszenia fenolu
 • Wysokiej jakości RNA: A260 / A280> 1,8, A260 / A230> 1,8
 • Przechowywanie: temperatura pokojowa (wyjątek: DNaza I i lizozym po dostarczeniu należy przechowywać w temperaturze -20 °C)

 

Początkowo próbki homogenizuje się w odczynniku IBI Isolate Reagent bez rozdziału faz chloroformem lub wytrącania RNA izopropanolem. Po homogenizacji próbki wystarczy związać, przemyć i wymyć wysokiej jakości całkowity RNA w wodzie wolnej od RNaz.

 

Oczyszczone RNA można wykorzystać w wielu dalszych zastosowaniach, w tym w konstruowaniu biblioteki cDNA, klonowaniu, RT-PCR (punkt końcowy), PCR w czasie rzeczywistym, testach ochrony przed nukleazami, Northern blotting.

 

Kontrola jakości:

IBI Tri-Isolate jest testowany na zasadzie „lot-to-lot”. 10 µl z 50 µl eluatu oczyszczonego RNA analizowano przez elektroforezę na 0,8% żelu agarozowym.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Czy z zestawem Tri-Isolate można używać zamrożonych próbek krwi?

Tak. Umieść zamrożoną próbkę w 1,5ml probówce mikrowirówkowej, dodaj 3 objętości odczynnika Tri-Isolate i pozwól próbce się rozmrozić. Inkubuj dodatkowe 5 minut w temperaturze pokojowej i przejdź do pozostałej części protokołu.

 

Czy można zmienić protokół, aby pomieścić próbki o wysokiej zawartości lipidów, takie jak tkanka mózgowa?

Tak. Po homogenizacji odwirować próbkę przy 12 000 - 16 000 x g przez 2 minuty w celu usunięcia nierozpuszczalnych cząstek. Po odwirowaniu próbek o wysokiej zawartości tłuszczu, na supernatancie unosi się warstwa tłuszczu. Usuń i wyrzuć warstwę tłuszczową, a następnie przenieś supernatant do nowej probówki wirówkowej o pojemności 1,5 ml. Kontynuuj krok # 2 wiązania RNA.

Cechy towaru

 • Podatek VAT
  23%
 • Wysokość
  0 cm
 • Długość
  0 cm
 • Szerokość
  0 cm